23.07 - 17.03


С радостью сообщаем, что в городе появилась еще одна площадка, где царствует искусство. В эту субботу прошло первое мероприятие проекта #ДрамаDvor. Эта задумка – детище инициативной театральной группы. Их первое мероприятие – поэтический вечер писателя и переводчика Виталия Рыжкова. Местом действия стал внутренний дворик Могилевского драматического театра.

17.07 - 10.35

«М.АРТ.КАН­ТАКТ-2019»

XIV МІЖ­НА­РОД­НЫ МО­ЛА­ДЗЕ­ВЫ ТЭ­АТРА­ЛЬ­НЫ ФО­РУМ ПРАД­СТА­ВІЎ ГЛЕ­ДА­ЧАМ ДВАЦ­ЦАЦЬ ТРЫ СПЕК­ТАК­ЛІ ДВАЦ­ЦА­ЦІ ТРОХ ТЭ­АТРАЎ І НЕ­ЗА­ЛЕЖ­НЫХ ТЭ­АТРА­ЛЬ­НЫХ ПРА­ЕКТАЎ З ДЗЕ­СЯ­ЦІ КРА­ІН І РЭ­ГІ­ЁНАЎ СВЕ­ТУ — БЕ­ЛА­РУ­СІ, РАС­ІІ, ГРУ­ЗІІ, ЛАТ­ВІІ, АРМЕ­НІІ, УКРА­ІНЫ, ІЗРА­ІЛЯ, ПРЫ­ДНЯС­ТРОЎ­Я, ПОЛЬ­ШЧЫ, ЛІТ­ВЫ.

28.06 - 16.10

В конце марта в Могилеве (Республика Беларусь) прошел очередной, уже четырнадцатый, театральный форум «М@рт-контакт». За прошедшие годы фестиваль стал по-настоящему важным событием в жизни города, о чем также свидетельствуют раскупленные за неделю билеты на все спектакли.

21.05 - 15.31

Завяршыўшы некалькі тыдняў таму чарговы “М.аrt.кантакт”, Магілёўскі драматычны тэатр ужо жыве новымі прэм’ерамі. 20 красавіка пачалося “Купанне з акуламі”, пастаўленае Уладзімірам Пятровічам паводле п’есы сучаснага амерыканскага драматурга Дона Нігра. З 15 мая ажно тры вечары запар на сцэне панаваў мальераўскі “Тарцюф” у режысёрскім прачытанні Кацярыны Аверкавай. А побач з імі працягвае сваё сцэнічнае жыццё “Жоўты пясочак” паводле аповеду Васіля Быкава. Паказаная на згаданым фестывалі, гэта дыпломная праца Камілі Хусаінавай выклікала хвалю дыскусій. І не пакідае хваляваць дагэтуль.

Страницы