22.06 - 11.30

Шчы­ль­ная і на­сы­ча­ная пра­гра­ма ча­ка­ла сё­ле­та гле­да­чоў: двац­цаць два спек­так­лі двац­ца­ці тэ­атраў з дзе­ся­ці кра­ін, ся­род якіх Арме­нія, Гру­зія, Рас­ія, Поль­шча, Літ­ва, Аўстрыя, ЗША… У па­ста­ноў­ках вя­лі рэй тэ­мы за­ня­па­ду муж­чын­ска­га па­чат­ку, рас­кі­дан­не ча­су і пра­сто­ры («по­вя­зі ча­соў»), ча­ла­ве­чая раз­губ­ле­насць пе­рад ка­тас­тро­фа­мі..

15.06 - 11.13

Ольга Скворцова - белорусская актриса и хореограф. Уроженка Витебска, главный балетмейстер Белорусского государственного молодежного театра. Гость XII Международного театрального форума «М.@rt.контакт-2017».

15 ИЮНЯ 2017
Беларусь-4. Могилев (ТРК "Могилёв")

22.05 - 12.37

Юрий Елагин - артист из Санкт-Петербурга. Актер Театра «Экспериментальная сцена».
Активно снимается в сериалах: играл в «Дорожном патруле», «Тайнах следствия», «Ментовских войнах». Гость XII Международного театрального форума «М.@rt.контакт-2017».
06 МАЯ 2017 — 12:57.
Телеканал «Беларусь-4. Могилёв». ТРК «Могилев»
Видео на YouTube.

22.05 - 12.32

Хуго Эрикссен – молодой режиссер из Москвы. Учился на актерском факультете Школы студии МХАТ и в Театральном институте имени Б.Щукина.
Хуго Эрикссен представляет режиссерскую лабораторию «Ученики Туминаса» при Государственном академическом театре имени Е.Вахтангова. Гость XII Международного театрального форума «М.@rt.контакт-2017».

26.04 - 14.09

Дмитрий Богославский – актер, драматург, режиссер. Играет на сцене и ставит спектакли в Белорусском государственном молодежном театре. Известен далеко за пределами Беларуси: его пьесы ставят в театрах ближнего и дальнего зарубежья. Приверженец остросоциальной драматургии. Участник международных молодежных театральных форумов «Mаrt.контакт» в Могилеве.

Беларусь-4 (ТРК «Mогилев»). 26 апреля, 2017

17.04 - 15.44


Дзеля вобразнасці пра ХІІ Міжнародны маладзёжны тэатральны форум «М.@rt.кантакт» можна было б сказаць, што гэтым разам у Магілёве гледачы хіба што чорта ў ступе не пабачылі. Але праграма была настолькі разнастайнай, што пабачылі і чорта. Праўда, не ў ступе — з тыбецкай чашай-ступкай у руках. Некаторыя ж не толькі пабачылі, але і на каленях патрымалі...

"Браты Карамазавы". Рэж. Леў Эрэнбург

11.04 - 16.35


27 марта – день театра, и именно в этот день закончился Международный молодежный театральный форум «M@rt.контакт». «Культпросвет» в очередной раз убедился: отпраздновать такую важную дату на могилевском фестивале – хорошая идея. Дню театра предшествовала целая неделя театрального праздника.

Сіняя-сіняя

10.04 - 15.10

27 сакавіка ў Магілёве завяршыўся ХІІ Міжнародны маладзёжны тэатральны форум “М.@rt.кантакт”. Чым запомнілася цяперашняе свята тэатральнага мастацтва? Якія далягляды адкрыла? Што адметнага прыўнесла ў фестывальны рух і нацыянальную культуру?

Март-кантакт-2017

10.04 - 15.02

Прэм’ера спектакля “Сіняя-сіняя” Магілёўскага абласнога тэатра лялек стала адной з кульмінацый ХІІ Міжнароднага маладзёжнага тэатральнага форуму “M.@rt.кантакт”. Можна прадказаць спектаклю такую ж захопленую рэакцыю і на іншых фестывалях.
Сіняя-сіняя

Сцэна са спектакля “Сіняя-сіняя”. / Фота прадастаўлена тэатрам

Страницы